were/was being + 3 forma czasownika (past participle)

Stronę bierną buduje się z czasownikami wyrażającymi akcję. Nie wszystkie czasowniki moga posiadać stronę bierną, np.: They were studying (Uczyli się). Utworzenie strony biernej tego zdania jest niemożliwe, ponieważ brakuje w nim dopełnienia, które w stronie biernej stałoby się podmiotem.

Przykłady tworzenia strony biernej w czasie Past Continuous:

 • Strona czynna: I was driving a car. (Prowadziłem samochód)
  Strona bierna: A car was being driven by me. (Samochód był przeze mnie prowadzony)
 • Strona czynna: She was holding a book. (Ona trzymała książkę)
  Strona bierna: A book was being held by her. (Książka była przez nią trzymana)
 • Strona czynna: They were singing a song. (Śpiewali piosenkę)
  Strona bierna: A song was being sung by them. (Piosenka była przez nich śpiewana)
 • Strona czynna: He was shooting a gun. (On strzelał z karabinu)
  Strona bierna: A gun was being shot by him (Karabin był strzelany przez niego)
 • Strona czynna: People were looking at me, (Ludzie patrzyli na mnie)
  Strona bierna: I was being looked at. (Patrzono na mnie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *