had been + 3 forma czasownika (past participle)

Stronę bierną buduje się z czasownikami wyrażającymi akcję. Nie wszystkie czasowniki moga posiadać stronę bierną, np.: They had been here (Byli tutaj). Utworzenie strony biernej tego zdania jest niemożliwe, ponieważ brakuje w nim dopełnienia, które w stronie biernej stałoby się podmiotem.

Przykłady tworzenia strony biernej w czasie Past Perfect :

 • Strona czynna: I had finished my homework. (Skończyłem pracę domową)
  Strona bierna: My homework had been finished. (Moja praca domowa została skonczona)
 • Strona czynna: She had read the book. (Przeczytała ta książkę)
  Strona bierna: The book had been read by her. (Książka została przez nią przeczytana)
 • Strona czynna: They had sung a song. (Zaśpiewali piosenkę)
  Strona bierna: A song had been sung by them. (Piosenka została przez nich zaśpiewana)
 • Strona czynna: He had written a letter. (Napisał list)
  Strona bierna: A letter had been written by him (List został przez niego napisany)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *