was/were + 3 forma czasownika (past participle)

Stronę bierną buduje się z czasownikami wyrażającymi akcję. Nie wszystkie czasowniki moga posiadać stronę bierną, np.: He flew (On latał). Utworzenie strony biernej tego zdania jest niemożliwe, ponieważ brakuje w nim dopełnienia, które w stronie biernej stałoby się podmiotem.

Przykłady tworzenia strony biernej w czasie Past Simple:

 • Strona czynna: You drove a bike. (Kierowałeś motocyklem)
  Strona bierna: A bike was driven by you. (Motocykl był kierowany przez ciebie)
 • Strona czynna: She loved him. (Ona kochała go)
  Strona bierna: He was loved by her. (On był przez nią kochany)
 • Strona czynna: They lied to me. (Oni mnie okłamali)
  Strona bierna: I was lied to by them.(Byłem przez nich okłamany)
 • Strona czynna: They gave her the books. (Dali jej książki)
  Strona bierna: The books were given to her by them. (Książki zostały jej dane przez nich)
 • Strona czynna: People looked at me. (Ludzie patrzyli na mnie)
  Strona bierna: I was looked at. (Patrzono na mnie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *