am/are/is being + 3 forma czasownika (past participle)

Stronę bierną buduje się z czasownikami wyrażającymi akcję. Nie wszystkie czasowniki moga posiadać stronę bierną, np.: They are studying (Uczą się). Utworzenie strony biernej tego zdania jest niemożliwe, ponieważ brakuje w nim dopełnienia, które w stronie biernej stałoby się podmiotem.

Przykłady tworzenia strony biernej w czasie Present Continuous:

 • Strona czynna: I’m driving a car. (Prowadzę samochód)
  Strona bierna: A car is being driven by me. (Samochód jest przeze mnie prowadzony)
 • Strona czynna: She is holding a book. (Ona trzyma książkę)
  Strona bierna: A book is being held by her. (Książka jest przez nią trzymana)
 • Strona czynna: They are singing a song. (śpiewają piosenkę)
  Strona bierna: A song is being sung by them. (Piosenka jest przez nich śpiewana)
 • Strona czynna: He is shooting a gun. (On strzela z karabinu)
  Strona bierna: A gun is being shot by him (Karabin jest strzelany przez niego)
 • Strona czynna: People are looking at me, (Ludzie patrzą na mnie)
  Strona bierna: I am being looked at. (Patrzy się na mnie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *