am/are/is + 3 forma czasownika (past participle)

Stronę bierną buduje się z czasownikami wyrażającymi akcję. Nie wszystkie czasowniki moga posiadać stronę bierną, np.: He is dead (on nie żyje). Utworzenie strony biernej tego zdania jest niemożliwe, ponieważ brakuje w nim dopełnienia, które w stronie biernej stałoby się podmiotem.

Przykłady tworzenia strony biernej w czasie Present Simple:

 • Strona czynna: I read a lot of books. (Czytam dużo książek)
  Strona bierna: A lot of books are read by me. (Dużo książek jest czytanych przeze mnie)
 • Strona czynna: She loves Mark. (Ona kocha Marka)
  Strona bierna: Mark is loved by her. (Marek jest przez nią kochany)
 • Strona czynna: People drive cars. (Ludzie prowadzą samochody)
  Strona bierna: Cars are driven. (Samochody są prowadzone – można dodać przez ludzi, chociaż jest to raczej oczywiste)
 • Strona czynna: You write letters. (Piszesz listy)
  Strona bierna: Letters are written by you. (Listy są przez ciebie pisane)
 • Strona czynna: People look at me. (Ludzie patrzą na mnie)
  Strona bierna: I am looked at. (Patrzy się na mnie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *