Zdanie przeczące

Liczba pojedyncza
I

wasn’t studying wasn’t = was not

English.Ja nie uczyłem się angielskiego.
You

weren’t studying (weren’t = were not)

English.Ty nie uczyłeś się angielskiego.

He
She
It

wasn’t studying

English.

On nie uczył się angielskiego.
Ona nie uczyła się angielskiego.
Ono nie uczyło się angielskiego.

Liczba mnoga

We
You
They

weren’t studyingEnglish.

My nie uczyliśmy się angielskiego.
Wy nie uczyliście się angielskiego.
Oni nie uczyli się angielskiego.

Pytania

Liczba pojedyncza
WasIstudyingEnglish?Cz ja uczyłem się angielskiego?
WereYoustudyingEnglish?Czy ty uczyłeś się angielskiego?
Was

he
she

it

studyingEnglish?

Czy on uczył się angielskiego?
Czy ona uczyła się angielskiego?
Czy ono uczyło się angielskiego?

Liczba mnoga
Were

We
You
They

studyingEnglish?

Czy my uczyliśmy się angielskiego?
Czy wy uczyliście się angielskiego?
Czy oni uczyli się angielskiego?

Aby bezbłędnie budować ten czas należy znać odmianę czasownika BE. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie Odmiana czasownika BE .

Pytania buduje się poprzez inwersję czasownika pomocniczego BE. Zaprzeczenia budowane są poprzez dodanie NOT do czasownika BE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *