Podobnie jak Past Simple, czas Past Continuous dotyczy pewnego okresu w przeszłości. Past Simple pokazuje początek i koniec zdarzenia, np: "I went to the cinema" – pokazuje początek i koniec akcji. "I was going to the cinema" pokazuje środek tej akcji, moment jej trwania.

Czasu Past Continuous używamy do:

1. Mówienia o czynnościach, które były w trakcie trwania w jakimś określonym czasie w przeszłości

  • I was watching TV when the telephone rang. (Oglądłam telewizję kiedy zadzwonił telefon)
  • Jane was having a shower when suddenly someone knocked at the door. (Jane brała prysznic kiedy ktoś nagle zapukał do drzwi)

2. Mówienia o czynnościach, które odbywały się jednocześnie

  • Mark was taking a bath when Sue was lying in bed and waiting for him. (Mark kąpał się kiedy Sue leżała w łóżku i czekała na niego)
  • They were talking loudly while Mary was trying to listen to the news on the radio. (Oni głośno rozmawiali podczas gdy Mary próbowała słuchać wiadomości w radio)

3. Kiedy chcemy zaakcentować, że dana czynność była w trakcie trwania w przeszłości

  • He was playing football. (On grał w piłkę nożną)
  • They were watching TV. (Oni oglądali TV)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *