Czasu Past Perfect Continuous używa się do wyrażenia:

1. Czynności trwającej pewien okres czasu, do momentu rozpoczęcia się innej czynności

  • He had been reading a book for about an hour before his wife came back. (On czytał książkę przez około godzinę zanim jego żona wróciła)

2. Przyczyny akcji/czynności z przeszłości (wyrażenia zależności przyczynowo skutkowej)

  • I was exhausted because I had been jogging. (Byłem wykończony ponieważ biegałem)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *