Zdanie przeczące

Liczba pojedyncza
I

hadn’t (hadn’t = had not)

gone to Warsaw.Nie pojechałem do Warszawy.
Youhadn’tgone to Warsaw.Ty nie pojechałeś do Warszawy.

He
She
It

hadn’t

gone to Warsaw.

On nie pojechał do Warszawy.
Ona nie pojechała do Warszawy.
Ono nie pojechało do Warszawy.

Liczba mnoga

We
You
They

hadn’tgone to Warsaw.

My nie pojechaliśmy do Warszawy.
Wy nie pojechaliście do Warszawy.
Oni nie pojechali do Warszawy.

Pytania

Liczba pojedyncza
HadIgoneto Warsaw?Czy ja pojechałem do Warszawy?
HadYougoneto Warsaw?Czy ty pojechałeś do Warszawy?
Had

He
She
It

goneto Warsaw?

Czy onpojechał do Warszawy?
Czy ona pojechała do Warszawy?
Czy ono pojechało do Warszawy?

Liczba mnoga
Had

We
You
They

goneto Warsaw?

Czy my pojechaliśmy do Warszawy?
Czy wy pojechaliście do Warszawy?
Czy oni pojechali do Warszawy?

Przeczenie w czasie Past Perfect tworzone jest poprzez oddanie słowa ‚NOT‚ do czasownika pomocniczego (auxiliary verb) ‚HAD‚.

Pytania w czasie Past Perfect tworzone są poprzez inversję czasownika posiłkowego ‚had’, który powinien znaleźć się przed podmiotem (nie koniecznie na początku pytania) np: What had you (podmiot) done before you went there?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *