Czasu Past Perfect używa się do wyrażenia:

1. Czynności, która miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości

  • I had already left home when the telephone rang. (Wyszłam już z domu kiedy zadzwonił telefon)

2. Czynności, która miała miejsce przed określonym czasem/momentem w przeszłości

  • We had finished our tests before 10 o’clock. (Skończyliśmy pisać testy przed godziną 10)

3. Planów, postanowień, zamiarów, które nie doszły do skutku

  • He had hoped to see her again. (On miał nadzieję, że znowu ją zobaczy)

4. Past Perfect używamy również w zdaniach warunkowych (trzeci okres warunkowy) oraz w zdaniach z "wish"

  • If I had studied for the exam, I would have passed it. (Gdybym uczył się do egzaminu, zdałbym go)
  • He wishes he hadn’t bought her the engagement ring. (On żałuje, że kupił jej pierścionek zaręczynowy)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *