Testy i Ćwiczenia – Past Simple i Present Perfect

Zdania twierdzące; pytania

 1. His parents …… in an airplane catastrophe ten years ago. Odpowiedź: died Odpowiedź
  a) died
  b) has died
  c) die
  d) ‚have died
  e) did die
 2. We …… our anniversary last year. Odpowiedź: didn’t celebrete Odpowiedź
  a) didn’t celebrated
  b) haven’t celebrated
  c) celebrated not
  d) haven’t celebrate
  e) didn’t celebrate
 3. Lilly …… already …… her homework. Odpowiedź: has already finished Odpowiedź
  a) did already finished
  b) has already finished
  c) did already finish
  d) is already finish
  e) was already finished
 4. I …… to Berlin twice. Odpowiedź: have been Odpowiedź
  a) has been
  b) went
  c) go
  d) have go
  e) have been
 5. Is Mary at home? -No, she …… to the beautician. Odpowiedź: has gone Odpowiedź
  a) has been
  b) went
  c) has go
  d) has gone
  e) go
 6. It’s the first time I …… a Spanish hogfish. Odpowiedź: Have seen Odpowiedź
  a) have see
  b) saw
  c) see
  d) sen
  e) have seen
 7. We …… four exams so far . Odpowiedź: have had Odpowiedź
  a) have had
  b) have has
  c) did have
  d) had
  e) have

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *