Testy i Ćwiczenia – Past Simple i Present Perfect

Zdania twierdzące; pytania

 1. Her sister __________ Paris last week. Odpowiedź: visited Odpowiedź
  a) has visited
  b) was visited
  c) visited
  d) visit
 2. I __________ my homework. Odpowiedź: haven’t yet finished Odpowiedź
  a) haven’t finished yet
  b) haven’t yet finished
  c) yet haven’t finished
  d) finish yet
 3. __________ my house in 2003. Odpowiedź: I bought Odpowiedź
  a) I’ve bought
  b) I’ve owned
  c) I bought
  d) I buy
 4. __________ my house for three years. Odpowiedź: I’ve had Odpowiedź
  a) I’ve had
  b) I bought
  c) I’ve bought
  d) I buy
 5. When __________? Odpowiedź: were you born Odpowiedź
  a) have you born
  b) were you born
  c) did you born
  d) you born
 6. __________ to Berlin? Odpowiedź: Have you ever been Odpowiedź
  a) Have you ever went
  b) Did you ever went
  c) Have you ever been
  d) Have you ever go
 7. No, Tim isn’t at work. __________ Odpowiedź: He has just left. Odpowiedź
  a) He has just left.
  b) He is just leaving.
  c) He is just left.
  d) He was just left
 8. __________ almost finished that project, haven’t you? Odpowiedź: You’ve Odpowiedź
  a) You
  b) You’ve
  c) You were
  d) Are you

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *