Testy i Ćwiczenia – Past Simple i Present Perfect

Zdania twierdzące

 1. She ….. there when she was ten. Odpowiedź: lived
  Odpowiedź

  a) lived
  b) has lived
 2. I …….. him since last week Odpowiedź: haven’t seen
  Odpowiedź

  a) haven’t seen
  b) didn’t see
 3. They ……… a few hours ago . Odpowiedź: left Odpowiedź
  a) left
  b) have left
 4. He ………. out-of-work since he left school Odpowiedź: has not been Odpowiedź
  a) has not been
  b) was not
 5. They ……. the contract yesterday Odpowiedź: finalised Odpowiedź
  a) finalised
  b) have finalisted
 6. The party ………. yet Odpowiedź: hasn’t started Odpowiedź
  a) hasn’t started
  b) didn’t start
 7. He …….. ill since last week . Odpowiedź: has been
  Odpowiedź

  a) was
  b) has been
 8. I …….. the final report this night Odpowiedź: finished Odpowiedź
  a) have finished
  b) finished
 9. Look- Lucy ……. their coat in the room Odpowiedź: has left Bill jest trzecią osobą liczby pojedynczej, a więc należy użyć is. Odpowiedź
  a) left
  b) has left

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *