2. Tryb łączący przeszły (The Past Subjunctive)

Tryb łąnikowy przeszły służy do wyrażania rzeczy nierealnych. Bardzo często odnosi się do niego jako "unreal past". Jest używany podobnie jak w języku polskim w konstrukcjach takich jak: "tak jakby" (as if, as though), w okresach warunkowych (drugi i trzeci), do wyrażania żalu w zdaniach typu: "żałuję, że" (I wish), w wyrażeniach preferencji np: wolałbym żebyś (I’d rather you"), "najwyższy czas" (it’s high time).

Charakteryzuje się tym, że czasownik występuje w formie przeszłej, która dotyczy albo teraźniejszości, przyszłości, lub przeszłości.

Okresy warunkowe (conditionals) zostały już omówione. Informacje na ich temt znajdują się na stronie "zdania warunkowe".

Zobacz również następujące strony:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *