W języku angielskim są dwa rodzaje czasowników jeśli chodzi o tworzenie ich formy przeszłej:

Czasowniki nieregularne nie posiadają konkretnych zasad tworzenia czasu przeszłego. Są one nazwane czasownikami nieregularnymi, ponieważ nie podlegają ogólnym zasadom tworzenia czasu przeszłego, np.: I gave him my savings (oddałem mu swoje oszczędności). Słowo "gave" pochodzi od czasownika "give". Nie ma żadnej logicznej przyczyny z wyjątkiem przyczyn historycznych dla których samogłoska "i" zamieniła się na "a". Ponieważ formy te są nieprzewidywalne, są podane w każdym słowniku lub podręczniku do nauki języka angielskiego. Trzeba się ich po prostu nauczyć na pamięć. Budowa czasu Past Simple w zdaniach twierdzących jest stosunkowo łatwa, np.: She wanted to write the test (Chciała napisać test), I liked the house (Podobał mi sie ten dom). Patrząc na powyższe czasowniki, czas ten charkteryzuje się końcówką "d" lub "ed" w czasowniku. Można to uogólnić następującym wzorem:

Forma podstawowa czasownika + końcówka d lub ed

Jeśli czasownik kończy się na e, dodajemy d. W przeciwnym razie dodajemy końcówkę ed, np.:

  • I wanted a car. (Chciałem samochód).
  • She filed a complaint. (Wniosła skargę).

Jeśli czasownik kończy się na literę y, to zamieniamy ją na i, dodając do niej końcówkę ed, np.:

  • I cried over the phone. (Płakałem przez telefon).
  • She carried a bill in her hand. (Niosła rachunek w ręce).
Liczba pojedyncza
Ilikedlearning Past Simple.Lubiłem uczyć się czasu przeszłego prostego.
Youlikedlearning Past Simple.Ty lubiłeś uczyć się czasu przeszłego prostego.

He
She
It

likedlearning Past Simple.

On lubił uczyć się czasu przeszłego prostego.
Ona lubiła uczyć się czasu przeszłego prostego.
Ono lubiło uczyć się czasu przeszłego prostego.

Liczba mnoga

We
You
They

likedlearning Past Simple.

My lubiliśmy uczyć się czasu przeszłego prostego.
Wy lubiliście uczyć się czasu przeszłego prostego.
Oni lubili uczyć się czasu przeszłego prostego.

PRZYSŁÓWKI Z PAST SIMPLE

Najczęściej używanymi określeniami czasu w Past Simple są: yesterday, last week, last night, two days ago, on Saturday, last weekend, last evening… Przysłówki te mogą występować na początku lub na końcu zdania.

Przysłówki częstotliwości takie jak: always, only, never, ever, still, just mają określone miejsce w języku angielskim. Ich pozycja w zdaniu jest uzależniona od czasownika. Występują one zazwyczaj przed czasownikiem np.:"I always liked the design" (Zawsze lubiłem ten projekt) , ale po czasowniku TO BE, np.: "She was never there on time".
Dowiedz się więcej na temat przysłówków częstotliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *