Angielski czas Past Perfect w zdaniu twierdzącym buduje się w następujący sposób:

Had + Past Participle

Liczba pojedyncza
Ihadgone to Warsaw.Pojechałem do Warszawy.
Youhadgone to Warsaw.Pojechałeś do Warszawy.
He
She
It
hadgone to Warsaw.On pojechał do Warszawy.
Ona pojechała do warszawy.
Ono pojechało do Warszawy.
Liczba mnoga
We
You
They
hadgone to Warsaw.My pojechaliśmy do Warszawy
Wy pojechaliście do Warszawy.
Oni pojechali do Warszawy.

Z czasem Past Perfect można używać wyrażeń określających czas akcji np.: in 1983, two days before, etc. Zazwyczaj wyrażenia tego typu są zbędne i stosuje się je rzadko.

Jeśli w zdaniu używamy zwortów "before" lub "after", czas Past Perfect można zastąpić czasem Simple Past. Powyższe wyrażenia dokładnie określają kolejność akcji np.:

  • He opened the window before he started reading a book.
  • He had opened the window before he started reading a book

W zdaniach tych słowo "before" precyzuje kolejność wydarzeń.

Przysłówki stosowane z czasem Past Perfect to: always, only, ever, still, just, never

Występują one pomiędzy słowem posiłkowym "had" a "past participle" np.:
Adam had never visited Poland before he started to study Polish culture.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *