Weźmy dla przykładu dwa zdania:
I read a book. (Przeczytałem lub czytałem książkę) – Past simple traktuje czasownik "read" jako mający początek i koniec.
I was reading a book (Czytałem książkę) – byłem w środku tej akcji – nie ma początku i końca.

Podobnie jak zdanie typu : I saw her cross the street. (Widziałem jek przeszła przez ulicę – widziałem początek i koniec). "I saw her crossing the street ( Widziałem jak przechodziła przez ulicę – kiedy była w tym momencie – nie widziałem początku i końca. Mogła przechodzić ale nie przejść :).

Past SimplePast Continuous
Czynności dokonanej, zakończonej w czasie przeszłym określonym przez wyrażenie czasowe np:
I went there two days ago.
Czynności trwającej w ściśle określonym momencie w przeszłości np:
We were watching a movie yesterday at 7.
Czynności wykonywanej regularnie lub przez pewien okres czasu w przeszłości np:
We always went sailing on Sundays.
Czynności wykonywanej przez dłuższy określony okres czasu np:
She was talking all day yesterday.
W narracjach dotyczących wydarzeń z przeszłościDwóch lub więcej czynności, które trwały jednocześnie w danym momencie lub czasie w przeszłości np:
While she was cleaning the house, he was having a drink.
Zmiany zachodzące w czasie przeszłym np.
It was getting darker and darker.
zdaniach warunkowych

Irytacje np:

She was always talking about herself.

Opisywanie konkretnego momentu w przeszłości (tło do jakiegoś innego wydarzenia) np:
I was sitting on the sofa when she opened the door and got in.

Stative verbs używa się zazwyczaj w Past Simple a nie Past Continuous. Przykłady stative verbs: abhor, adore, astonish, believe, desire, detest, dislike, doubt, feel, forgive, guess, hate, hear, imagine, impress, intend, know, like, love, mean, mind, perceive, please, prefer, presuppose, realize, recall, recognize, regard, remember, satisfy, see, smell, suppose, taste, think, understand, want, wish, be (nie zawsze), belong to, concern, consist of, contain, cost, depend on, deserve, equal, fit, have, include, involve, lack, matter, need, owe, own, possess, require, require, resemble, seem, sound.

Niektóre z tych czasowników zmieniają znaczenie, kiedy użyte są w czasie Past Continuous, np.:

Past SimplePast Continuous
I could see that house (Widziałem ten dom -brak akcji)She was seeing him (Ona się z nim spotykała – jest akcja)
He appeared sad, (On wydawał się smutny – brak akcji)He was appearing here tonight (Pokazywał się tutaj wieczorem – jest akcja)
The flower smelled good (Kwiatek ładnie pachniał – użycie przymiotnika a nie przysłówka – kwiatek nie wykonuje akcji)He was smelling the flower (On wąchał kwiatek – jest akcja)
Sh had 5 children (Ona miała 5 dzieci – brak akcji)She was having a party, (Ona wydawała przyjęcie – jest akcja)
Sh was tall. (Ona była wysoka – nie mogła tego zmienić)She was being funny ( Ona była zabawna – może jedynie wtedy, ale nie zawsze – mogła to zmienić)

One thought on “Porównanie Past Simple Past Continuous

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *