Porównanie Past Perfect Past Simple

Past SimplePast Perfect

Akcje zakończone w przeszłości np:

I went there two days ago.

Czynności, która miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości np:

I had already left home when the telephone rang.

Seria akcji występujących jedna po drugiej w przeszłości np:

She opened the door, got inside, and turned on the light.

Czynności, która miała miejsce przed określonym czasem/momentem w przeszłości np:

We had finished our tests before 10 o’clock.

W narracjach dotyczących wydarzeń z przeszłości

Planów, postanowień, zamiarów, które nie doszły do skutku np:

He had hoped to see her again.

Past Perfect używamy również w zdaniach warunkowych (trzeci okres warunkowy) oraz w zdaniach z "wish" np:

If I had studied to the exam, I would have passed it.

Przykład:

  • I read it (Czytałem to).
  • I had read it (Czytałem to). Nie ma różnicy pomiędzy tymi dwoma czasami.

Jeśli opowiadamy o jakimś wydarzeniu z przeszłości, używamy czasu Past Simple. Czas Past Perfect jest używany tylko po to, aby pokazać kolejność wydarzeń.

Przykład:

  • Wydarzenie pierwsze – I closed the door.
  • Wydarzenie drugie – I opened the door.

Mogę to ująć używajać czasu Perfect aby oddać kolejność czynności. – I opened the door which I had previously closed.

Tak długo jak opowiada się coś chronologicznie, nie trzeba używać czasu Past Perfect.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *