Porównanie Past Perfect Past Simple

Past SimplePast Perfect

Akcje zakończone w przeszłości np:

I went there two days ago.

Czynności, która miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości np:

I had already left home when the telephone rang.

Seria akcji występujących jedna po drugiej w przeszłości np:

She opened the door, got inside, and turned on the light.

Czynności, która miała miejsce przed określonym czasem/momentem w przeszłości np:

We had finished our tests before 10 o’clock.

W narracjach dotyczących wydarzeń z przeszłości

Planów, postanowień, zamiarów, które nie doszły do skutku np:

He had hoped to see her again.

Past Perfect używamy również w zdaniach warunkowych (trzeci okres warunkowy) oraz w zdaniach z "wish" np:

If I had studied to the exam, I would have passed it.

Przykład:

  • I read it (Czytałem to).
  • I had read it (Czytałem to). Nie ma różnicy pomiędzy tymi dwoma czasami.

Jeśli opowiadamy o jakimś wydarzeniu z przeszłości, używamy czasu Past Simple. Czas Past Perfect jest używany tylko po to, aby pokazać kolejność wydarzeń.

Przykład:

  • Wydarzenie pierwsze – I closed the door.
  • Wydarzenie drugie – I opened the door.

Mogę to ująć używajać czasu Perfect aby oddać kolejność czynności. – I opened the door which I had previously closed.

Tak długo jak opowiada się coś chronologicznie, nie trzeba używać czasu Past Perfect.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *