Przyimki (prepositions) określają związek pomiędzy innymi słowami w zdaniu. Same w sobie, słowa takie jak: "in" czy "after" są raczej bez znaczenia i trudne do zdefiniowania. Przyimki połączone z innymi słowami formują strukturę nazwaną frazą przyimkową. Frazy przyimkowe mogą składać się z wielu słów ale zawsze występują w pewnej ułożonej kolejności: przyimek, po nim określnik (determiner), następnie przymiotnik (jeden lub więcej), zaimek lub rzeczownik (nazwany dopełnieniem przyimka).

RODZAJE PRZYIMKÓW

Przyimki czasu (Prepositions of Time: at, on, and in)

 • Używamy "at" do określenia konkretnego czasu.
  The train is due at 12:15 p.m.
 • Używamy "on" do określenia dni i dat.
  My brother is coming on Monday.
  We’re having a party on the Fourth of July.
 • Używamy "in" kiedy mówimy o niekonkretnym czasie w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, roku, itp
  She likes jogging in the morning.
  It’s too cold in winter to run outside.
  He started the job in 1971.
  He’s going to quit in August.

Przyimki miejsca (Prepositions of Place: at, on, and in)

 • Używamy "at" z adresami np: Grammar English lives at 55 Boretz Road in Durham.
 • Używamy "on" z nazwami ulic np: Her house is on Boretz Road.
 • Używami "in" z nazwami miejscowości, krajów, prowincji, itp. np.:
  She lives in Durham.
  Durham is in Windham County.
  Windham County is in Connecticut
InAtOnBez przyimka
(the) bed
the bedroom
the car
(the) class
the library
school*
class
home
the library
the office
school*
work
the bed
the ceiling
the floor
the horse
the plane
the train
downstairs
downtown
inside
outside
upstairs
uptown

Przyimki ruchu (Prepositions of Movement: to)

 • Używamy "to" aby wyrazić ruch w jakimś kierunku np:
  They were driving to work together.
  She’s going to the dentist’s office this morning.
 • Słowa takie jak home, downtown, uptown, inside, outside, downstairs, upstairs nie wymagają przyimka.
  Grandma went upstairs
  Grandpa went home.
  They both went outside.

Angielskie przyimki.

about
above
across
after
against
around
at
before
behind
below
beneath

beside
besides
between
beyondby
down
during
except
for
from
in
inside

into
like
near
of
off
on
out
outside
over
since
through

throughout
till
to
toward
under
until
up
upon
with
without
according to

because of
by way of
in addition to
in front of
in place of
in regard to
in spite of
instead of
on account of
out of

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *