Testy i Ćwiczenia – Present Continuous

Zdania twierdzące

 1. She ___ for San Francisco on Friday. a) is leaving b) are leaving . Odpowiedź: She is leaving for San Francisco on Friday.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "is "
  Odpowiedź
 2. Jane ___ to the dentist’s at the moment. a) am going b) is going Odpowiedź: Jane is going to the dentist’s at the moment.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "is "
  Odpowiedź
 3. They___ for supper. a) are coming b) is coming. Odpowiedź: They are coming for supper.
  "Is " występuje jedynie w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it)
  Odpowiedź
 4. Johnny ___ the piano. a) is playing b) are playing..Odpowiedź
 5. We ___ a plane. a) is flying b) are flying Odpowiedź: We are flying a plane.
  "Is " występuje jedynie w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it)
  .Odpowiedź
 6. He ___ funny. a) is being b) are being. Odpowiedź: He is being funny.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "is "
  Odpowiedź
 7. Peter ___ in the park. a) is walking b) are walking Odpowiedź: Peter is walking in the park.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "is "
  Odpowiedź
 8. I ___ a bike. a) are riding b) am riding. Odpowiedź: I am riding a bike.
  "Am " jest tylko w pierwszej osobie liczby pojedynczej.
  Odpowiedź
 9. She ___ a Cola. a) are drinking b) is drinking Odpowiedź: She is drinking a Cola.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "is "
  Odpowiedź
 10. Helen ___ you. a) is watching b) are watching Odpowiedź: Helen is watching you.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "is ".
  Odpowiedź

Zdania przeczące

 1. She ___ for San Francisco on Friday. a) isn’t leaving b) aren’t leaving. Odpowiedź: She isn’t leaving for San Francisco.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "isn’t ".
  Odpowiedź
 2. Jane ___ to the dentist’s at the moment. a) am not going b) isn’t going Odpowiedź: Jane isn’t going to the dentist’s at the moment.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "isn’t ".
  Odpowiedź
 3. They___ to supper. a) aren’t coming b) isn’t coming. Odpowiedź: They aren’t coming to supper.
  Liczba mnoga wymaga czasownika posiłkowego "aren’t ".
  Odpowiedź
 4. John ___ the piano. a) isn’t playing b) aren’t playing Odpowiedź: John isn’t playing the piano.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "isn’t ".
  Odpowiedź
 5. We ___ a plane. a) isn’t flying b) aren’t flying Odpowiedź: We aren’t flying a plane.
  Liczba mnoga wymaga czasownika posiłkowego "aren’t ".
  Odpowiedź
 6. He ___ funny. a) isn’t being b) aren’t being Odpowiedź: He isn’t being funny.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "isn’t ".
  Odpowiedź
 7. Peter ___ in the park. a) isn’t walking b) aren’t walking Odpowiedź: Peter isn’t walking in the park.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "isn’t ".
  Odpowiedź
 8. I ___ a bike. a) aren’t riding b) am not riding Odpowiedź: I am not riding a bike.
  "Am " występuje tylko w pierwszej osobie liczby pojedynczej
  Odpowiedź
 9. She ___ a Cola. a) aren’t drinking b) isn’t drinking Odpowiedź: She isn’t drinking a Cola.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "isn’t ".
  Odpowiedź
 10. Helen ___ you. a) isn’t watching b) aren’t watching Odpowiedź: Helen isn’t watching you.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "isn’t ".
  Odpowiedź

Pytania

 1. ___she ___ for San Francisco on Friday? a) is, leaving b) are, leaving Odpowiedź: Is she leaving for San Francisco on Friday?
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "is ".
  Odpowiedź
 2. ___Jane ___ to the dentist’s at the moment? a) am, going b) is, going Odpowiedź: Is Jane going to the dentist’s at the moment?
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "is ".
  Odpowiedź
 3. ___they___ to supper? a) are coming b) is coming Odpowiedź: Are they coming to supper?
  Liczba mnoga wymaga czasownika posiłkowego "are ".
  Odpowiedź
 4. ___John ___ the piano? a) is playing b) are playing Odpowiedź: Is John playing the piano
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "is ".
  Odpowiedź
 5. ___he ___ funny? a) is being b) are being Odpowiedź: Is he being funny?
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "is ".
  Odpowiedź
 6. ___Peter ___ in the park? a) is walking b) are walking Odpowiedź: Is Peter walking in the park?
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "is ".
  Odpowiedź
 7. ___I ___ a bike? a) are riding b) am riding Odpowiedź: Am I riding a bike?
  "Am " występuje jedynie w pierwszej osobie liczby pojedynczej
  Odpowiedź
 8. ___she ___ a Cola? a) are drinking b) is drinking Odpowiedź: Is she drinking a Cola?
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "is ".
  Odpowiedź
 9. ___Helen ___ you? a) is, watching b) are, watching Odpowiedź: Is Helen watching you?
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "is ".
  Odpowiedź
 10. ___ we ___ a plane? a) is flying b) are flying Odpowiedź: Are we flying a plane?
  Liczba mnoga wymaga czasownika posiłkowego "are ".
  Odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *