Testy i Ćwiczenia – Present Perfect

Zdania twierdzące

 1. She ___ for San Francisco today. a) has left b) has leaving Odpowiedź: She has left for San Francisco today.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "has " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 2. Jane ___ to the dentist’s. a) has went b) has gone Odpowiedź: Jane has gone to the dentist’s.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "has " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 3. They___ to supper. a) have come b) has come. Odpowiedź: They have come to supper.
  Liczba mnoga wymaga czasownika posiłkowego "have " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 4. John ___ the piano since he was 7. a) has played b) has play Odpowiedź: John has played the piano since he was 7.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "has " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 5. We ___ a plane. a) has flown b) have flown Odpowiedź: We have flown a plane.
  Liczba mnoga wymaga czasownika posiłkowego "have " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 6. He ___ funny for years. a) has been b) has being Odpowiedź: He has been funny for years.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "has " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 7. Peter ___ to the park. a) has gone b) has going Odpowiedź: Peter has gone to the park.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "has " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 8. I ___ a bike. a) has ridden b) have ridden Odpowiedź: I have ridden a bike.
  Pierwsza osoba liczby pojedynczej wymaga czasownika posiłkowego "have " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 9. She ___ a Cola. a) have drunk b) has drunk Odpowiedź: She has drunk a Cola.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "has " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 10. Helen ___ you. a) has watched b) have watched Odpowiedź: Helen has watched you.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "has " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź

Zdania przeczące

 1. She ___ for San Francisco yet. a) hasn’t left b) haven’t left Odpowiedź: She hasn’t left for San Francisco yet.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "hasn’t " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 2. Jane ___ to the dentist’s. a) hasn’t went b) hasn’t gone Odpowiedź: Jane hasn’t gone to the dentist’s.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "hasn’t " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 3. They___ to supper. a) haven’t come b) hasn’t come. Odpowiedź: They haven’t come to supper.
  Liczba mnoga wymaga czasownika posiłkowego "have " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 4. John ___ the piano since he was 7. a) hasn’t played b) hasn’t play Odpowiedź: John hasn’t played the piano since he was 7.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "hasn’t " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 5. We ___ a plane. a) hasn’t flown b) haven’t flown Odpowiedź: We haven’t flown a plane.
  Liczba mnoga wymaga czasownika posiłkowego "have " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 6. He ___ funny. a) hasn’t been b) hasn’t being Odpowiedź: He hasn’t been funny.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "hasn’t " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 7. Peter ___ to the park. a) hasn’t gone b) hasn’t going Odpowiedź: Peter hasn’t gone to the park.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "hasn’t " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 8. I ___ a bike. a) hasn’t ridden b) haven’t ridden Odpowiedź: I haven’t ridden.
  Pierwsza osoba liczby pojedynczej wymaga czasownika posiłkowego "haven’t " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 9. She ___ a Cola. a) haven’t drunk b) hasn’t drunk Odpowiedź: She hasn’t drunk a Cola.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "hasn’t " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 10. Helen ___ you. a) hasn’t watched b) haven’t watchedt Odpowiedź: Helen hasn’t watched you.
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "hasn’t " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź

Pytania

 1. ___she ___ for San Francisco yet? a) has, left b) has, leaving Odpowiedź: Has she gone to San Francisco yet?
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "has " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 2. ___Jane ___ to the dentist’s? a) has, went b) has, gone Odpowiedź: Has Jane gone to the dentist’s?
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "has " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 3. ___they___ to supper? a) have, come b) has, come Odpowiedź: Have they come to supper?
  Liczba mnoga wymaga czasownika posiłkowego "have " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 4. ___John ___ the piano since he was 7? a) has, played b) has, play Odpowiedź: Has John played the piano since he was 7?
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "has " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 5. ___we ___ a plane? a) has, flown b) have, flown Odpowiedź: Have we flown a plane?
  Liczba mnoga wymaga czasownika posiłkowego "have " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 6. ___he ___ funny? a) has, been b) has, being Odpowiedź: Has he been funny?
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "has " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 7. ___Peter ___ to the park? a) has, gone b) has, going Odpowiedź: Has Peter gone to the park?
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "has " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 8. ___I ___ a bike? a) has, ridden b) have, ridden Odpowiedź: Have I ridden a bike?
  Pierwsza osoba wymaga czasownika posiłkowego "have " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 9. ___she ___a Cola? a) have, drunk b) has, drunk Odpowiedź: Has she drunk a Cola?
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "has " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź
 10. ___Helen ___ you? a) has, watched b) have, watched Odpowiedź: has Helen watched you?
  Trzecia osoba wymaga czasownika posiłkowego "has " i trzeciej formy czasownika leksykalnego.
  Odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *