Pytania

Liczba pojedyncza
HaveIbeen runningall day?Cz ja biegam cały dzień?
HaveYoubeen runningall day?Czy ty biegasz cały dzień?
Has

he
she
it

been runningall day?Czy on/ona/ono biega cały dzień?
Liczba mnoga
Have

We
You
They

been runningall day?

Czy my biegamy cały dzień?
Czy wy biegacie cały dzień?
Czy oni biegają cały dzień?

Zdanie przeczące

Liczba pojedyncza
Ihaven’t been runningall day.Nie biegam cały dzień.
Youhaven’t been runningall day.Ty nie biegasz cały dzień.

He
She
It

hasn’t been runningall day.On/ona/ono nie biega cały dzień.
Liczba mnoga

We
You
They

haven’t been runningall day.

My nie biegamy cały dzień.
Wy nie biegacie cały dzień.
Oni nie biegają cały dzień.

Aby porawnie budować pytania i przeczenia w czasie Present Perfect Continuous należy znać odmianę czasownika BE. Zasada tworzenia pytań i przeczeń jest taka sama jak dla czasownika BE. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie Odmiana czasownika BE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *