Czasu Present Perfect Continuous nie używa się z czasownikami, które nie występują w czasach progresywnych, ponieważ wyrażają stan a nie akcję. W niektórych przypadkach użycie tego czasu może zmienić znaczenie czasownika.

1. Czasowniki odwołujące się do zmysłów (słuch, smak, wzrok, dotyk, węch)

  • hear (słyszeć) – (użycie tego czasownika w formie "continuous" oznacza coś innego).
  • smell (pachnieć) – ("I’ve been smelling coffee" – wącham kawę- zmienia się znaczenie czasownika, który teraz wyraża jakąś akcję).
  • see (widzieć) – ("She’s been seeing him" – ona się z nim spotyka).
  • feel (czuć) – (czasownik ten może oznaczać "czuć" jak również "dotykać". ).

2. Czasowniki nie używane w Present Perfect Continuous:

  • wyrażające stany emocjonalne i psychiczne (believe, doubt, feel (sądzić), hate imagine, know, like, dislike, love, prefer, realise, recognize, remember, see (rozumieć), suppose, think (sądzić), understand, want, wish).
  • wyrażające reakcje na to co się usłyszy czy zobaczy ( agree, appear, astonish, deny, disagree, impress, look (wygląda), mean, please, promise, satisfy, seem, surprise).
  • inne ( be, belong, concern, consist, contain, depend, deserve, fit, include, involve, lack, matter, measure (mieć wymiar), need, owe, own, possess, weigh (ważyć – mieć wagę).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *