Czas Present Perfect jest kombinacją przeszłości i teraźniejszości. Jego początek jest w przeszłości, a koniec w momencie wypowiadania zdania, czyli teraźniejszości.

Czasu Present Perfect używa się w następujących sytuacjach:

1. Do wyrażenia czynności z przeszłości i jej wpływ na teraźniejszość.

Nie określamy czasu zaistniałej w przeszłości czynności. To użycie podkreśla związek przyczynowo-skutkowy. Dobrym przykładem jest język kaszubski, który do dzisiejszego dnia stosuje tą formę czasownika, np: "Mam to już wypite, czy zrobione". Używając Present Perfect w tym przypadku, podkreślamy skutek, a nie czas, w którym ta czynność została wykonana.

Przykład:
She has gone to the store. (Poszła do sklepu) – Nie wiadomo kiedy to zrobiła i nie jest to istotne. Naważniejszym w tym zdaniu jest fakt, że tutaj jej nie ma i najprawdopodobniej jest na zakupach.
I have cleaned my room. (Posprzątałem swój pokój) – kiedy? – nie wiadomo, ale jest on czysty w tej chwili.
They have bought a house. (Kupili dom) – kiedy? nie wiadomo, ale są w jego posiadaniu teraz.

Jeśli upuszczę ołówek na podłogę, mogę powiedzieć "I have dropped a pencil on the floor". Mogę również użyć formy czasu Past Simple "I dropped a pencil on the floor". Pierwszy pokaże mi skutek w teraźniejszości. Oznacza to, że ołówek dalej tam leży.

Mała zabawa tym użyciem Present Perfect

I have dropped a pencil on the floor. (Gdzie jest ołówek? na podłodze)
I have taken the pencil off the floor. (Podniosłem ołowek z podłogi. Gdzie jest? – może w mojej ręce)
Did I drop the pencil on the floor? (Czy upuściłem ołówek na podłogę? pytanie w Past Simple)
Yes, I did. (Tak)
Have I dropped the pencil on the floor? (to samo pytanie w Present Perfect)
No, I haven’t (Nie) – Czas ten mówi coś o teraźniejszości. Ja podniosłem już ołówek, więc nie ma go na podłodze. W Present Perfect mogę jedynie stwierdzić, że "I have taken the pencil off the floor".

Present Perfect może być zamieniony na Present Simple z zachowaniem znaczenia:
I have broken my leg = My leg is broken now.
Have you read the Bible? = Do you know the Bible?
Mary has had a baby = Mary now has a baby.

2. Do wyrażenia czynności, która zaczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej.

I’ve known her for years. (Znam ją od lat) – moja znajomość z nią zaczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej
I’ve thought about you all day. (Myślałem o tobie cały dzień)
She’s lived in Warsaw for two years. (Mieszka w Warszawie od dwóch lat)

Użycie czasownika w tym czasie oznacza, że dana akcja trwa już przez jakiś czas. W angielskim nie można powiedzieć "mam kota od dwóch lat" w następujący sposób : "I have a cat for two years" – jest to błąd logiczny. Należy użyć właściwego czasu teraźniejszego, aby pokazać ten okres czasu, a więc "I’ve had a cat for two years".
W tym przypadku Present Perfect jest często tłumaczony na polski jako czas teraźniejszy.

3. Do wyrażenia doświadczeń.

I have been to England twice. (Byłem w Anglii dwa razy) – Kiedy? W swoim życiu. Do tej pory.
She’s seen that movie. (Widziała już ten film) – Kiedy? W swoim życiu. Do tej pory.

4. Z następującymi wyrażeniami:

Before, since, for, lately, recently, ever, already, yet, often, never, once ( twice, three times, itp), up to now, till now, in the past few months (days, years)
wszystkie określenia czasu dotyczące teraźniejszości i okresu, który się jeszcze nie skończył (this month, this,day, this year, this week, today, itp)

Niektóre z tych wyrażeń pokrywają się z powyższymi przypadkami użycia Present Perfect:
"I haven’t done it yet". (Nie zrobiłem tego jeszcze) – jako doświadczenie oznacza to, że nie zrobiłem tego jeszcze w swoim życiu, w tym miesiącu, w tym roku, itp. Jako skutek – nie jest to teraz zrobione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *