Testy i Ćwiczenia – Present Simple i Present Continuous

Wybierz a) lub b)

 1. Look! Janek ________ into the water. a) jumps b) is jumping. Odpowiedź: Look! Janek is jumping into the water.
  Czynność odbywa się w tej chwili.
  Odpowiedź
 2. I _____ lunch in the cafeteria every Monday. a) am having b) have Odpowiedź: I have lunch in the cafeteria every Monday
  Czynność stała, powtarzająca się.
  Odpowiedź
 3. They ______ to Gdańsk next Thursday. a) go b) are going. Odpowiedź: They are going to Gdańsk next Thursday.
  Zaplanowana przyszłość.
  Odpowiedź
 4. Don’t give that sandwich. I ________ it! a) hate b) am hating Odpowiedź: I hate it!
  Czasownik "hate " wyraża stałe uczucie.
  Odpowiedź
 5. You won’t find her at home right now. She ________ in the library. a) is studying b) studies Odpowiedź: She is studying at the library.
  Czynność odbywa się w tym momencie.
  Odpowiedź
 6. Every day I______ my English classes. a) attend b) am attending. Odpowiedź: Every day I attend my English classes.
  Czynność stała.
  Odpowiedź
 7. I ___ you’re wrong! a) am thinking b) think Odpowiedź: I think you’re wrong!
  "Think " w znaczeniu uważać, sądzić jest zawsze w present simple.
  Odpowiedź
 8. Jane ______ a house. a) has b) is having. Odpowiedź: Jane has a house.
  Czasownik "have " wyrażający posiadanie jest zawsze używany w present simple.
  Odpowiedź
 9. Look! It_______ outside. a) rains b) is raining Odpowiedź: It’s raining outside.
  Bill jest trzecią osobą liczby pojedynczej, a więc należy użyć is.
  Odpowiedź
 10. Where is Steven? He ______ his driving lessons. a) takes b) is taking Odpowiedź: He is taking his driving lessons.
  Czynność wykonywana jest w tym momencie.
  Odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *