Testy i Ćwiczenia – Present Simple i Present Continuous

Wybierz czasownik w odpowiedniej formie

 1. Every Monday, Anna _____ her children to a baseball practice.a) takes b) is taking. Odpowiedź: Every Monday, Anna takes her children to a baseball practice.
  Zwyczaj.
  Odpowiedź
 2. I permanently _____ in Warsaw, but this week I______ in Gdańsk. a) live, am living b) live, live Odpowiedź: I permanently live in Warsaw, but this week I am living in Gdańsk.
  Pierwsza czynność to zwyczaj, druga wykonywana w tym momencie.
  Odpowiedź
 3. Be quiet! John______. a) sleeps b) is sleeping. Odpowiedź: John is sleeping.
  Czynność wykonywana w tym momencie.
  Odpowiedź
 4. Don’t forget to take your umbrella! It______. a) is raining b) rains Odpowiedź: Don’t forget to take your umbrella! It is raining.
  W tym momencie.
  Odpowiedź
 5. I’m sorry I can’t hear what you_____. a) say b) are saying Odpowiedź: I’m sorry I can’t hear what you are saying.
  W tym momencie.
  Odpowiedź
 6. I ____ living in this city. a) hate b) am hating. Odpowiedź: I hate living in this city.
  Zwyczaj.
  Odpowiedź
 7. Anna ____ her latest book. a) writes b) is writing Odpowiedź: Anna is writing her latest book.
  W tym momencie.
  Odpowiedź
 8. Frank _____ to school every day. a) goes b) is going. Odpowiedź: Frank goes to school every day.
  Zwyczaj.
  Odpowiedź
 9. Look! My father ____ on the park bench. a) sits b) is sitting Odpowiedź: Look! My father is sitting on the park bench.
  Czynność odbywa się w tym momencie.
  Odpowiedź
 10. I _____ chocolates. a) like b) am liking Odpowiedź: I like chocolates.
  Zwyczaj.
  Odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *