Testy i Ćwiczenia – Present Simple i Present Continuous

Wybierz a) lub b)

 1. We___to the Baltic Sea every summer.a) go b) are going. Odpowiedź: We go to the Baltic Sea every summer.
  Zwyczaj.
  Odpowiedź
 2. I can’t go now. I _____ dinner. a) cook b)am cooking Odpowiedź: I can’t go now. I am cooking dinner.
  Czynność wykonywana w tym momencie.
  Odpowiedź
 3. ___ you ____your homework in the eveninings? a) do. do b) are, doing. Odpowiedź: Do you do your homework in the eveninings?
  Zwyczaj.
  Odpowiedź
 4. Don’t forget to take your umbrella! It______. a) is raining b) rains Odpowiedź: Don’t forget to take your umbrella! It is raining.
  W tym momencie.
  Odpowiedź
 5. When ____you ____? It’s one o’clock now! a) do, go b) are, going Odpowiedź: When are you going? It’s one o’clock now!
  Zamiar.
  Odpowiedź
 6. You _____ in London. a) live b) are living. Odpowiedź: You live in London.
  Zwyczaj.
  Odpowiedź
 7. I _____ my friends very often. a) visit b) am visiting Odpowiedź: I visit my friends very often.
  Zwyczaj.
  Odpowiedź
 8. He ____ his teeth at the moment. a) brushes b) is brushing. Odpowiedź: He is brushing her teeth at the moment.
  W tym momencie.
  Odpowiedź
 9. Excuse me, but you _____ on my foot. a) are standing b) stand Odpowiedź: Excuse me, but you are standing on my foot.
  Czynność odbywa się w tym momencie.
  Odpowiedź
 10. When _____ you usually ____? a) do, get up b) are, getting up Odpowiedź: When do you usually get up?
  Zwyczaj.
  Odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *