Testy i Ćwiczenia – Present Simple i Present Continuous

Wybierz a) lub b)

 1. I ____ politics .a) don’t like b) am not liking. Odpowiedź: I don’t like politics.
  Zwyczaj.
  Odpowiedź
 2. How many languages ___ you ___? a) do, speak b) are, speaking Odpowiedź: How many languages do you speak?
  Czynność stała.
  Odpowiedź
 3. What ___ she ____ at the moment?a) does. do b) is, doing Odpowiedź: What is she doing at the moment?
  Czynność wykonywana teraz.
  Odpowiedź
 4. What ___ he ___ today? a) is, wearing b) does, wear Odpowiedź: What is he wearing today?
  W tym momencie.
  Odpowiedź
 5. When ____you ____? It’s one o’clock now! a) do, go b) are, going Odpowiedź: When are you going? It’s one o’clock now!
  Zamiar.
  Odpowiedź
 6. Tom is in London this week. He ___ at Hilton. a) stays b) is staying Odpowiedź: Tom is in London this week. He is staying at Hilton.
  Teraz.
  Odpowiedź
 7. I _____ at your place this weekend. a) stay b) am staying Odpowiedź: I staying at your place this weekend.
  Czynność zaplanowana.
  Odpowiedź
 8. He ____ his teeth at the moment. a) brushes b) is brushing. Odpowiedź: He is brushing her teeth at the moment.
  W tym momencie.
  Odpowiedź
 9. They ____ that they are right. a) are believing b) believe Odpowiedź: They believe that they are right.
  Believe jest zawsze w Present Simple.
  Odpowiedź
 10. When _____ you usually ____? a) do, get up b) are, getting up Odpowiedź: When do you usually get up?
  Zwyczaj.
  Odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *