Test i ćwiczenia – Present Simple – pytania

 1. ___she ___ two languages? a) does, speak b) do, speak. Odpowiedź: Doeas she speak two languages?
  Trzecia osoba wymaga w czasowniku „s „, które występuje już w czasowniku posiłkowym „Does „. Czasownik główny pozostaje w swojej normalnej formie.
  Odpowiedź
 2. John is a pilot. ___he ___ a plane? a) do, fly b) does, fly Odpowiedź: John is a pilot. Does hee fly a plane.
  Trzecia osoba wymaga w czasowniku „s „, które występuje już w czasowniku posiłkowym „Does „. Czasownik główny pozostaje w swojej normalnej formie.
  Odpowiedź
 3. ___ they ___ English? a) do, learn b) does, learn Odpowiedź: Do they learn English?
  „Does ” występuje jedynie w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it)
  Odpowiedź
 4. ___Henry ___ footbal? a) does, like b) do, like Odpowiedź: Does Henry like football?
  Trzecia osoba wymaga w czasowniku „s „, które występuje już w czasowniku posiłkowym „Does „. Czasownik główny pozostaje w swojej normalnej formie.
  Odpowiedź
 5. ___she ___ here every day? a) does, come b) do, come Odpowiedź: Does she come here every day?
  Trzecia osoba wymaga w czasowniku „s „, które występuje już w czasowniku posiłkowym „Does „. Czasownik główny pozostaje w swojej normalnej formie.
  Odpowiedź
 6. Jane is a teacher. ___she ___ Spanish? a) do, teach b) does, teach Odpowiedź: Does she teach Spanish?
  Trzecia osoba wymaga w czasowniku „s „, które występuje już w czasowniku posiłkowym „Does „. Czasownik główny pozostaje w swojej normalnej formie.
  Odpowiedź
 7. ___I ___ tea to coffee? a) do, prefer b) does, prefer Odpowiedź: Do I prefer tea to coffee?
  „Does ” występuje jedynie w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it)
  Odpowiedź
 8. Jane is a mechanic. ___she ___ cars? a) do, fix b) does, fix Odpowiedź: Does she fix cars?
  Trzecia osoba wymaga w czasowniku „s „, które występuje już w czasowniku posiłkowym „Does „. Czasownik główny pozostaje w swojej normalnej formie.
  Odpowiedź
 9. ___Bill a student? a) is b) are Odpowiedź: Is Bill a student?
  Bill jest trzecią osobą liczby pojedynczej, a więc należy użyć is.
  Odpowiedź
 10. ___we ___ any chocolate? a) do, want b) does, want Odpowiedź: Do we want any chocolate?
  „Does ” występuje jedynie w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it).
  Odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *