Czas Present Simple (teraźniejszy prosty) jest pierwszym czasem w nauce języka angielskiego. Forma tego czasu w zdaniach twierdzących wygląda następująco: I live in a house (Mieszkam w domu), They have plenty of savings (Mają dużo oszczędności), She loves the design (Ona bardzo lubi ten projekt). Patrząc na czasowniki powyższych zdań, można stwierdzić, że w zależności od osoby, czasowniki te posiadają lub nie posiadają końcówki "s". Zasada jest bardzo prosta ale jednocześnie najtrudniejsza do zapamiętania przez uczących się języka angielskiego. Czas ten można uogólnić następującym wzorem:

Czasownik + S (tylko w trzeciej osobie liczby pojedyńczej)

Liczba pojedyncza
Ilikegoing for walks.Lubię chodzić na spacery.
Youlikegoing for walks.Ty lubisz chodzić na spacery.

He
She
It

likesgoing for walks.On/ona/ono lubi chodzić na spacery.
Liczba mnoga

We
You
They

likegoing for walks.

My lubimy chodzić na spacery.
Wy lubicie chodzić na spacery.
Oni lubią chodzić na spacery.

Charakterystyczną cechą tego angielskiego czasu jest końcówka s lub es w trzeciej osobie liczby pojedynczej w zdaniach twierdzących i słowach posiłkowych zdań pytających oraz przeczących (does, doesn’t). Odmiana czasownika to be Odmiana czasownika to have

Do czasowników angielskich, które kończą się na o, ch, sh, ss lub x, w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się końcówkę es zamiast tradycyjnej s np:

 • Tom goes to school every day. (On chodzi do szkoły codziennie).
 • She washes her car in that car-wash. (Ona myje samochód w tej myjni).
 • He often puts the test on his desk. (On często kładzie test na biurku).
 • She watches TV in the evenings. (Ona ogląda telewizję wieczorami).

Do czasowników, które kończą się na y, które poprzedza samogłoska – np: stay, buy, pray w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się końcówkę s. Jeśli y jest poprzedzone spółgłoską, dodana zostaje końcówka es a y zmienia się na i, np.:

 • He stays in this hotel every summer. (On przebywa w tym hotelu każdego lata).
 • She buys a lot of things in this store. (Ona kupuje w tym sklepie dużo rzeczy).
 • He pays his bills. (Płaci swoje rachunki)
 • Meggy often buys things in lingerie stores. (Meggy często kupuje w sklepach z bielizną osobistą)
 • He tries and tries and nothing comes out of it. (On próbuje i próbuje i nic z tego nie wychodzi).
 • She cries like a baby. (Płacze jak dziecko).

Najczęściej używanymi określeniami czasu w Present Simple są: usually, always, often, sometimes, on Saturdays, at weekends (on weekends US English), rarely, on occasion, never, seldom, every day / month / year, frequently…

One thought on “Czas Present Simple – Budowa

 1. Fajne. Ja polecam do kompletu 2 kanały na wesoło na you tubie: angielski tylko dla dorosłych i learn English with Ronnie. p.s. Ronnie jest tylko po angielsku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *