Czas Present Perfect (teraźniejszy dokonany) buduje się w następujący sposób w zdaniach twierdzących:

Have/Has + Past Participle

Liczba pojedyncza
Ihave understoodthis English textZrozumiałem ten angielski tekst.
Youhave understoodthis English textTy zrozumiałeś ten angielski tekst.
He
She
It
has understoodthis English textOn zrozumiał ten angielski tekst.
Ona zrozumiała ten angielski tekst.
Ono zrozumiało ten angielski tekst.
Liczba mnoga
We
You
They
have understoodthis English textMy zrozumieliśmy ten angielski tekst.
Wy zrozumieliście ten angielski tekst.
Oni zrozumieli ten angielski tekst.

Czas ten składa się ze słowa pomocniczego have lub has, w zależności od osoby. Właściwy czasownik zdania to past participle (trzecia forma czasownika), która jest imiesłowem dokonanym.

  • "I have made a sandwich" znaczy dosłownie "Mam zrobioną kanapkę".

Past Participle "made" jest przymiotnikiem pochodzącym od czasownika "make" i znaczy "zrobiony".

Aby umieć posługiwać się czasem Present Perfect należy znać odmianę czasownika HAVE oraz trzecią formę czasownika (Past Participle). Można zapoznać się z nimi na następujących stronach: Past Participle i Odmiana czasownika HAVE.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *