Testy i Ćwiczenia – zaimki (pronouns)

choose the correct pronoun

 1. Kate,wait for _______. Odpowiedź: us
  Odpowiedź

  a) we
  b) us
  c) our
 2. Kris and Lilly don’t know ______ because they live in other city. Odpowiedź: them
  Odpowiedź

  a) them
  b) they
  c) theirs
 3. Pam found a free seat for ______ , please. Odpowiedź: him Odpowiedź
  a) his
  b) he
  c) him
 4. This chocolate is for ______, Honey! Odpowiedź: you Odpowiedź
  a) you
  b) your
  c) yourself
 5. Is that book ______ ? Odpowiedź: yours Odpowiedź
  a) her
  b) us
  c) yours
 6. My house is bigger than ______ . Odpowiedź: yours Odpowiedź
  a) yours
  b) yourself
  c) us
 7. Tom has bought ______a new car. Odpowiedź: us
  Odpowiedź

  a) us
  b) she
  c) we
 8. My hobby is sport. And what’s ______ ? Odpowiedź: yours Odpowiedź
  a) you
  b) yourself
  c) yours
 9. Try this cake. I have made it ______ . Odpowiedź: myself Odpowiedź
  a) myself
  b) him
  c) ourself

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *