Testy i Ćwiczenia – zaimki (pronouns)

choose the correct pronoun

 1. That bags are very heavy. I can carry______ ______ Odpowiedź: them, myself
  Odpowiedź

  a) it, mineself
  b) they, myself
  c) them, myself
 2. Everybody except ______ accepted the rules. Odpowiedź: him
  Odpowiedź

  a) him
  b) he
  c) his
 3. Many of______ agreed to the rules Odpowiedź: us Odpowiedź
  a) we
  b) me
  c) us
 4. Milk is too hot for______. Odpowiedź: you Odpowiedź
  a) you
  b) his
  c) I
 5. You must remember to feed______ dog everyday. Odpowiedź: yourOdpowiedź
  a) you
  b) your
  c) it
 6. Please, book ______ a seat in this restaurant Odpowiedź: me
  Odpowiedź

  a) my
  b) me
  c) myself
 7. Do you think______ new car is big enough for______ family? . Odpowiedź: our, our
  Odpowiedź

  a) our, our
  b) we, us
  c) us, our
 8. I would like to invite______ to the wedding. Odpowiedź: them Odpowiedź
  a) them
  b) they
  c) we
 9. Today______ quite busy. Odpowiedź: I’m Odpowiedź
  a) me
  b) I’m
  c) I

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *