Przecinek w języku angielskim nazywa się comma.

Przecinków używamy w następujących wypadkach:

 1. w listach (listing commas):

  I have a cat, a dog, two rabbits and six mice. Przed końcowym "and" można postawić przecinek, ale czasami może to wpłynąć na znaczenie zdania np.: My favourite opera composers are Verdi, Puccini, Mozart, and Gilbert and Sullivan.
  Brak przecinka oznacza że pracowali oni razem, natomiast przecinek potraktowałby ich jako dwóch oddzielnie pracujących kompozytorów.

 2. w łaczeniu zdań podrzędnych (joining comma)

  After I came home, I ate dinner. To samo zdanie nie będzie uzywało przecinka jeśli odrócimy jego kolejność np.: I ate dinner after I came home.
  You must hand in your essay by Monday, or you will receive an F.

 3. w zdaniach lub frazach wtrąconych:

  Once upon a time, I didn’t know how to use commas.
  My father, if you don’t mind my telling you this, hates you.:)

 4. po przymiotnikach:

  The dull, boring movie.

 5. przed cytatem:

  Anna says, "You should know how to use a comma."

 6. w datach:

  December 13, 1981

 7. w nazwach geograficznych:

  He lives in Dallas, Texas.

 8. w cyfrach:

  1,000 – jeden tysiąc

 9. w nazwiskach:

  His name’s Bond, James.

 10. dla klarowności:

  The teacher beat the scholar, with a whip.

Opis podstawawowych znaków interpunkcji:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *