Kiedy nie używamy żadnego przedimka?

 • Przed rzeczownikami niepoliczalnymi i oznaczającymi substancje (metale, płyny, proszki, etc):
  Lead is heavy (Ołów jest ciężki).
 • Kiedy mowimy ogólnie o przedmiotach:
  I buy houses.
  Teachers teach.
 • Przed nazwami własnymi:
  I live in Poland.
  This is Peter.
 • Przed niektórymi rzeczownikami określającymi pewne miejsca np:
  I went to hospital (poszedłem do szpitala [jako pacjent]. "I went to a/the hospital" – poszedłem do szpitala jako odwiedzający).
  She’s gone to church. (Poszła do kościoła [będzie się modlić]. "I went to a/the church" – poszedłem do kościoła (może po to, żeby spytać się gdzie jest jakaś ulica, a może szukałem kogoś).
 • Przed nazwami posiłków (jeśli opisujemy je przymiotnikiem możemy stosować przedimki nieokreślone np:"that was a great dinner". Jeśli odnosimy się do jakiegoś konkretnego posiłku, można użyć "the" np: "The dinner was excellent"):
  lunch, dinner, breakfast.
 • Kiedy rzeczownik jest już określony np: przez zaimek wskazując lub dzierżawczy:
  my book, that classroom.
 • Przed rzeczownikami określającymi sporty
  football, baseball.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *