Less versus Fewer

Kiedy porównuje się ilości, używa się przymiotników "less" i "fewer".
Rzeczowniki policzalne – używamy "fewer". (She had fewer apples, but she still couldn’t eat them.)
Rzeczowniki niepoliczalne – używamy "less". (I’ve got less time than you do.)
"Less" używa sie także z wyrażeniami numerycznymi – (It’s less than twenty miles to Warsaw.)

Taller than I / me ?

"Taller than" wymaga zaimka osobowego "I" w mowie formalnej. W mowie potocznej najczęściej używa się formy "taller than me" .

More than / over ?

W amerykańskim angielskim używa się pierwszej formy z wyrażeniami numerycznymi np: "more than 2000 people", w Anglii formą poprawną jest "over 2000 people".
Kiedy mówimy o czasie, wieku i wzroście, używamy "over", np.: "He is over 20 years old".

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *