Podobnie jak przedimki (articles), określniki ilościowe (Quantifiers) poprzedzają i modyfikują rzeczownik. Odpowiadają one na pytanie ile?, ilu? jak wiele? etc. Dobór określnika zależy od tego czy modifikowany rzeczownik jest policzalny czy nie.

Przedstawione poniżej przykłady używają policzalnego rzeczownika "car" i niepoliczalnego "information".

Liczebniki z rzeczownikami policzalnymi:Liczebniki z rzeczownikami niepoliczalnymi:
many cars
a few cars
few cars
several cars
a couple of cars
none of the cars
not much information
a little information
little information
a bit of information
a good deal of information
a great deal of information
no information
Liczebniki z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi:
all of the cars/information
some cars/information
most of the cars/information
enough cars/information
a lot of cars/information
lots of cars/information
plenty of cars/information
a lack of cars/information

"Little" i "a little"

Używa się z rzeczownikami niepoliczalnymi. Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy "little" i "a little".

  • "I have a little experience in teaching grammar".
    Zdanie to oznacza, że mam trochę doświadczenia i to może wystarczyć.
  • "I have little expierence in teaching grammar" .
    Mam mało doświadczenia i to na pewno nie wystarczy.

"a few" i "few"

  • "She has a few books". Ma kilka książek, nie za dużo ale może wystarczy do jakiś potrzeb.
  • "She has few books". Ma mało książek, nie za wiele, zbyt mało, nie wystarczą one.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *