Testy i Ćwiczenia – question tags

 1. She’s not at home, ……..? Odpowiedź: is she Odpowiedź
  a) isn’t she
  b) won’t she
  c) is she
 2. I’m not late, …..? Odpowiedź: am I Odpowiedź
  a) am I
  b) will I
  c) am I not
 3. Kate lent him that book, ……? Odpowiedź: didn’t she Odpowiedź
  a) didn’t she
  b) is she
  c) isn’t she
 4. He shouldn’t say that, …….? Odpowiedź: should he Odpowiedź
  a) shouldn’t he
  b) is he
  c) should he
 5. You don’t put suger in your tea, ……..? Odpowiedź: do you Odpowiedź
  a) isn’t it
  b) don’t you
  c) do you
 6. She looks beautifull, ……? Odpowiedź: doesn’t she Odpowiedź
  a) does she
  b) is she
  c) doesn’t she
 7. There’s a shop near the post office, …….? Odpowiedź: isn’t there Odpowiedź
  a) isn’t it
  b) is it
  c) isn’t there
 8. Mike arrived today, …….? Odpowiedź: didn’t he Odpowiedź
  a) isn’t it
  b) is he
  c) didn’t he
 9. Nobody has done it yet, …….? Odpowiedź: have they Odpowiedź
  a) have they
  b) are they
  c) haven’t they

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *