Testy i Ćwiczenia – question tags

 1. They should be here in a minute, ……? Odpowiedź: shouldn’t they Odpowiedź
  a) shouldn’t they
  b) shan’t thay
  c) are they
 2. We’re not intruding, …….? Odpowiedź: are we Odpowiedź
  a) aren’t we
  b) won’t we
  c) are we
 3. Nobody has to leave earlier than Tony, ………? Odpowiedź: do they Odpowiedź
  a) has he
  b) do they
  c) haven’t they
 4. That child’s very noisy, …..? Odpowiedź: isn’t it Odpowiedź
  a) is he
  b) isn’t that
  c) isn’t it
 5. You have to finish it before half past seven, ……….? Odpowiedź: don’t you Odpowiedź
  a) haven’t you
  b) don’t you
  c) aren’t you
 6. Ann and Kris lost it, ……? Odpowiedź: didn’t they Odpowiedź
  a) didn’t they
  b) did they
  c) aren’t they
 7. That’s the bar where you used to sing, …….? Odpowiedź: isn’t it Odpowiedź
  a) isn’t that
  b) isn’t it
  c) aren’t you
 8. This book’s about flowers, ……? Odpowiedź: isn’t it Odpowiedź
  a) isn’t the book
  b) is it
  c) isn’t it
 9. You haven’t got a brother, ……..? Odpowiedź: have you Odpowiedź
  a) have you
  b) don’t you
  c) do you

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *