Question tag to małe pytanie stawiane na końcu zdania. Polskim odpowiednikiem jest "prawda", "nieprawdaż". Pytania te nie muszą być wcale pytaniami. Używając ich mówca może prosić jedynie o potwierdzenie czegoś oczywistego lub postawić je w sposób retoryczny. (Jesteś tutaj, nieprawdaż?).

Angielski, w przeciwieństwie do polskiego, nie ma jednego słowa "nieprawdaż". Zwrot ten należy utworzyć w zależności od rodzaju zdania (twierdzące, przeczące), rodzaju zaimka osobowego, czasownika i czasu, w którym on występuje.

Zasada tworzenia:

Typ zdania

 • zdania twierdzące – "question tag" przeczący np: She was here, wasn’t she?
 • zdania przeczące – "question tag" twierdzący np: He isn’t tall, is he?

Czasownik i czas

 • czasownik "to be" – "question tag" – użycie czasownika "to be" np: She is pretty, isn’t she?
 • czasowniki modalne – "question tag" – użycie czasownika modalnego np: You would do it, wouldn’t you?
 • inne czasowniki – "question tag" – użycie słowa posiłkowego
  – do lub does w Present Simple np: She plays tennis, doesn’t she?
  – did w Past Simple np: She went there, didn’t she?
  – has, have lub had w Perfect Tenses np: He had read this, hadn’t he?, They have been there for two days, haven’t they?
  – will w Future Tenses np: She will study in Gdansk, won’t she?

Zaimek osobowy:

 • zaimki osobowe – "question tag" – użycie tego samego zaimka osobowego np: She is reading, isn’t she?
 • zaimki nieokreślone – "question tag" – użycie "they" np: Everyone is here, aren’t they?

Czas present simple

 • POSITIVE
 • You often play with them, don’t you?
 • I am what I am, am I not? lub aren’t I?
 • She is a student, isn’t she?
 • She can play the piano, can’t she?
 • He must stay here, musn’t he?
 • They should be writing a test at the moment, shouldn’t they?
 • I have to go, haven’t I? lub don’t I?
 • Everyone has this book, don’t they? lub haven’t they?
 • We read a lot of books, don’t we?
 • NEGATIVE
 • I can’t stand math, can I?
 • She isn’t very bright, is she?
 • They don’t come here often, do they?
 • He doesn’t care, does he?

Czas present continuous

 • POSITIVE
 • You are writing a letter, aren’t you?
 • I am being smart, aren’t I?
 • She is waiting in the living room, isn’t she?
 • NEGATIVE
 • Nobody is caring here, are they?
 • We aren’t making any progress, are we?
 • He is asking too many questions, is he?

Czas past simple

 • POSITIVE
 • You played this game, didn’t you?
 • I was here last night, wasn’t I?
 • She wrote this letter, didn’t she?
 • NEGATIVE
 • Nobody knew that she was coming, did they?
 • We didn’t understand that it was a difficult problem, did we?
 • He didn’t seem to be paying attention, did he?

Czas past continuous

 • POSITIVE
 • You were writing a letter, weren’t you?
 • I was being smart, was’t I?
 • She was waiting in the living room, wasn’t she?
 • NEGATIVE
 • Nobody was caring here, were they?
 • We weren’t making any progress, were we?
 • He was asking too many questions, was he?

Czas present perfect i present perfect continuous

 • POSITIVE
 • You have read this article, haven’t you?
 • They have been to Japan, haven’t they?
 • She has been waiting in the living room, hasn’t she?
 • NEGATIVE
 • Nobody has known her, has they?
 • We haven’t bought a house yet, have we?
 • He hasn’t asked too many questions, has he?

Czas past perfect i past perfect contiunous

 • POSITIVE
 • You had read this article, hadn’t you?
 • They had been to Japan, hadn’t they?
 • She had been waiting in the living room, hadn’t she?
 • NEGATIVE
 • Nobody had known her, had they?
 • We hadn’t bought a house yet, had we?
 • He hadn’t asked too many questions, had he?

Czas future simple

 • POSITIVE
 • You will play with them, won’t you?
 • She will stay here, won’t she?
 • They will pass this exam, won’t they?
 • She will be able to do it, won’t she?
 • NEGATIVE
 • I won’t be able to stay, will I?
 • She won’t lend me that book , will she?
 • They won’t come here at all, will they?
 • He won’t care about it, will he?

One thought on “Question tags

 1. Czy aby przypadkiem tutaj nie wkradł się błąd:
  He is asking too many questions, is he? ZAMIAST He is asking too many questions, ISN’T HE?
  He was asking too many questions, was he? ZAMIAST He was asking too many questions, WASN’T HE?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *