Quite

Quite oznacza mniej niż "bardzo" ale więcej niż "trochę":

 • Haven’t you heard of her? She is quite famous.
 • It is quite cold.

Quite + a/an + Przymiotnik + Rzeczownik policzalny

Quite używamy przed przedimkami a/an:

 • It’s quite a nice weather today.
 • It’s quite a long way to the nearest post office.

Quite + Rzeczownik (bez przymiotnika)

 • I didn’t expect to see you. It’s quite a surprise.
 • He’s quite an expert in linguistics.

Quite + Czasownik

Szczególnie odnosi się to do czasowników like oraz enjoy.

 • I quite like reading books but it’s not my favourite pastime activity.

Quite może także znaczyć "całkowicie / w pełni".

 • Are you sure? Yes, quite sure.

W tym znaczeniu quite występuje z wieloma przymiotnikami, szczególnie z:

sure, right, true, clear, different, incredible, amazing, certain, wrong, safe, obvious, unnecessary, extraordinary, impossible

 • Everything Tom said was quite true.

oraz z niektórymi czasownikami, np.

 • I quite agree with you.

Quite zazwyczaj używamy z pozytywnymi słowami, ideami, natomiast rather z negatywnymi.

 • He’s quite smart but rather lazy.

Rather

Rather zazwyczaj używa się z negatywnymi słowami i ideami.

 • It’s rather cold today.
 • The examination was rather difficult.

Kiedy używamy rather z pozytywnymi słowami (np. miły, interesujący), znaczy ono: "niespotykanie" lub "zadziwiająco", np. rather nice – zadziwiająco miły, milszy niż oczekiwano.

 • Tom didn’t like the film but i thought it was rather interesting.

Rather + a/an lub a/an + Rather

a rather beautiful car lub rather a beautiful car

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *