Okresy warunkowe realne to takie, w których mówca jest w swojej świadomości pewny, że mogą się one w rzeczywistości spełnić.

Powiedzenie „If she comes, I’ll tell her what I think about it” wyraża duże prawdopodobieństwo, że warunek „if she comes” może być spełniony. Mówca posiada pełną świadomość, że dana osoba może przyjść do niego w każdej chwili. Nie koniecznie przyjdzie, ale istnieje taka możliwość. Z tego też powodu warunki realne są realne jedynie w rozumieniu mówcy.

Do okresów warunkowych realnych należą:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *