Religia lub wyznanieWyznawcaKościół
Christianity – ChrześcijaństwoChristianChurch
CatholicismCatholicChurch
Buddhism – BuddyzmBuddhistTemple
Judaism – JudaizmJewSynagogue
Hinduism – HinduizmHinduTemple
Islam – IslamMuslimMosque
Anglicanism – AnglikanizmAnglicanAnglican
Luteranism – LuteranizmLuteranChurch
Calvinism – KalwinizmCalvinistChurch
Jehovah’s Witnesses – Świadkowie JehowyJehovah’s WitnessKingdom Hall

Podstawowe pojęcia religijne:

 • clergy – duchowieństwo
 • clergyman – duchowny
 • priest – ksiądz
 • monk – mnich
 • nun – zakonnica
 • frier – zakonnik
 • bishop – biskup
 • archbishop – arcybiskup
 • Pope – papież
 • vicar – wikariusz
 • divine – święty (świetość)
 • holy -święty
 • ecclesiastical – duchowny (przymiotnik)
 • rabbi – rabin
 • sin – grzech
 • confess sins – wyznawać grzechy
 • confession – spowiedź
 • absolution – rozgrzeszenie
 • baptism – chrzest
 • baptized – ochrzczony
 • the first communion – pierwasza komunia
 • devil – diabeł
 • angel – anioł
 • heaven – niebo
 • hell – piekło
 • purgatory – czyściec
 • saint – święty (rzeczownik)
 • sinner – grzesznik
 • religious beliefs – wierzenia religijne
 • faith – wiara, zaufanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *