W języku angielskim wyróżnia sie następujące rodzaje przysłówków:

Przysłówki sposobu (Adverbs of Manner)

  • Odpowiadają na pytanie: jak? np.: She moved slowly and spoke quietly

Przysłówki miejsca (Adverbs of Place)

  • Odpowiadają na pytanie: gdzie? np.: She has lived on the island all her life.

Przysłówki częstotliwości (Adverbs of Frequency)

  • Odpowiadaj na pytanie: jak często? np.: She takes the boat to the mainland every day.

Przysłówki czasu (Adverbs of Time)

  • Odpowiadają na pytanie: kiedy? np.: She tries to get back before dark.

Przysłówki celu (Adverbs of Purpose)

  • Odpowiadają na pytanie: po co? np.: She shops in several stores to get the best buys.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *