Ważnym jest aby znać różnicę pomiędzy rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi, ponieważ stosuje się z nimi inne określniki i czasowniki.

Rzeczowniki Policzalne (Countable Nouns)

Rzeczowniki policzalne to takie, które odnoszą się do rzeczy, które można policzyć. Posiadają one liczbę pojedynczą i mnogą. W liczbie pojedynczej stosują one określniki „a” lub „an” w zależnści od litery na którą się zaczynają. Odpowiadają one na pytanie: ile?

Liczba pojedynczaLiczba mnoga
a dogdogs
an ideaideas

Rzeczowniki Niepoliczalne (Uncountable Nouns)

Rzeczowniki niepoliczalne to takie, których nie można policzyć cyframi. Mogą on być nazwami na pojęcia abstrakcyjne, nazwami substancji, których nie sposób policzyć (gazy, ciecze,etc).

Liczba pojedynczaLiczba mnoga
sugarsugar
lovelove

Examples

  • tea
  • water
  • air
  • rice
  • knowledge
  • beauty
  • anger
  • fear

Z tego typu rzeczownikami nie można stosować a/an.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *