Wyjątkiem w tworzeniu liczby mnogiej są rzeczowniki niepoliczalne, które nie przyjmują końcówki "s" i które można określić mianem rzeczowników nieregularnych. Rzeczowniki grupowe (collective nouns) pomimo tego, że mają formę liczby pojedynczej np: "the brave" (dzielni) są w rzeczywistości w liczbie mnogiej.

Rzeczowniki nieregularne

Liczba pojedynczaLiczba mnoga
childchildren
toothteeth
footfeet
goosegeese
deerdeer
mousemice
fishfish
personpeople
manmen
womanwomen
oxoxen
louselice
offspringoffspring
seriesseries
sheepsheep
speciesspecies
meansmeans
thesistheses
synopsissynopses
synthesissyntheses
parenthesisparentheses
oasisoases
basisbases
analysisanalyses

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *