FORMA

If + Podmiot + Past Simple, Podmiot + would + czasownik

Powyższy wzór przedstawiony jest w następujących przykładach:

 • If you won a million dollars, we would go to Paris. (Gdybyś wygrał milion dolarów pojechalibyśmy do Paryża)
 • If the teacher came here, we would be surprised. (Gdyby nauczyciel tu przyszedł, bylibyśmy zdziwieni).
 • If they had a house, they would be happy too. (Gdyby mieli dom, też byliby szczęśliwi).

Warunki zdań, czyli tz "if clause" zostały pogrubione.

Różnica pomiędzy pierwszym okresem a drugim.

 1. If she phones me, I will talk to her (Jeśli zadzwoni do mnie to z nią porozmawiam)
 2. If she phoned me, I would talk to her (Gdyby zadzwoniła do mnie to bym z nią porozmawiał)

W zdaniu (1) mówca stwierdza obecną sytuację. Jeśli ona zadzwoni ( a jest taka możliwość) to on z nią porozmawia.

W zdaniu (2) mówca zakłada, że ona nie zadzwoni i używa formy, która wyraża nierealność danej sytuacji. Faktycznie może jednak otrzymać telefon, ale w swoim umyśle w chwili wypowiedzenia takiego zdania był pewny, że takiego telefonu nie otrzyma.

UŻYCIE

Drugiego Okresu Warunkowego używamy do:

 1. Mówienia o nierealnych sytuacjach (nieprawdziwych lub niemożliwych do zaistnienia) w teraźniejszości lub przyszłości – sytuacjach, które się nie zdarzają albo nie zdarzą. Nieprawdziwość sytuacji polega na tym, że wiemy, że to nie może się wydarzyć w momencie mówienia np: "If she came here" – gdyby tu przyszła, ale wiem, że nie przyjdzie. Sytuacja ta może być realna w innym momencie i gdy zdajemy sobie sprawę z jej realności użyjemy pierwszego okresu warunkowego.
 • If I were you, I would buy that car. [Gdybym był tobą (będąc na twoim miejscu), kupiłbym ten samochód] – ale nie jestem
 • He would have friends if he were kind to people. (On miałby przyjaciół, gdyby był miły dla ludzi)- ale nie jest i nie ma.
 • If she had money, she would help you. (Gdyby ona miała pieniądze, pomogłaby ci) – ale nie ma i nie pomoże.

2 thoughts on “Drugi Okres (Tryb) Warunkowy – Second Conditional

 1. He would have friends if he were kind to people. (On miałby przyjaciół, gdyby był miły dla ludzi)- ale nie jest i nie ma.
  he were czy he was?

Skomentuj andrew Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *