Zdanie to zbiór słów zawierający podmiot (subject) i orzeczenie (predicate). Czasami zdanie posiada podmiot domyślny np: Come here! (chodź tutaj!) lub Let’s hurry up! (Pośpieszmy się!). Zdanie powinno zawierać jedną myśl, która może istnieć samodzielnie poza całym paragrafem.

sentence.jpg

Zdanie stoi najwyżej w hierarchii gramatycznej. Można przedstawić to w następujący sposób:

 • Sentence– zawierają jedno lub więcej
 • Clause– zawierają jedną lub więcej
 • Phrase – zawierająca jedno lub więcej
 • Word

sentence2.jpg

Jak pokazuje powyższy przykład, pomimo tego, że "clause" stoi wyżej w hierarchii niż "phrase", może być zawarta we frazie.

RODZAJE

Angielskie zdania można podzielić na wiele sposobów.

Podział zdań ze względu na ilość "clauses"

 1. Simple (one independent clause):
  We came to America last year.
 2. Compound (more than one independent clause):
  We were late, but we were able to catch the train.
 3. Complex (one independent clause and at least one dependent clause):
  Although she is extremely busy creating her next web directory, she still finds time for charity work.
 4. Compound-complex (more than one independent clause and at least one dependent clause):
  After he’d walked away, Ann told us that she was convinced he had discovered what we were planning, but we thought she was overreacting.

Klasyfikacja pod względem stylu:

 1. Periodic (Zdania tego typu zaczynają się od serii fraz a kończą zdaniem niezależnym)
  "Out of the bosom of the Air,
  Out of the cloud-folds of her garment shaken,
  Over the woodlands brown and bare,
  Over the harvest-fields forsaken,
  Silent and soft, and slow,
  Descends the snow" (Longfellow, "Snowflakes")
 2. Cumulative ( Zdania tego typu mają konstrukcję odwrotną od "periodic". Zaczynają się od zdania niezależnego i kończą dodatkowymi informacjami):
  She holds me in strong arms, arms that have chopped cotton, dismembered trees, scattered corn for chickens, cradled infants, shaken the daylights out of half-grown upstart teenagers.

Inne rodzaje

 1. Run-on sentence ( zdanie, które składa się z dówch zdań niezależnych nie właściwie ze sobą połączonych)
  The weather is nice, go for a walk. (brak właściwego łącznika np: The weather is nice, so go for a walk.)
 2. Cleft sentence (zdanie oznajmujące typu: "Ann bought a car yesterday " można przekształcić w języku angielskim akcentując element, który chcemy wyeksponować np: "It was yesterday that Ann bought a car " – akcent na "yesterday". "It was a car that Ann bought yesterday " – akcent na "car".)
  Cleft sentence kładzie nacisk na wybrany element oryginalnego zdania według poniższego wzoru:
  It + be + słowo akcentowane + clause
 3. Emphatic sentence ( kładzie nacisk na auxiliary verb np: The President DID pay a visit to China this year.)

Zdania klasyfikuje się również pod względem ich funkcji w dyskursie:

 • Declarative sentence (oznajmujące) – najbardziej typowe ze wszystkich. Służy do przekazywania informacji np:
  I’m going to London next week.
 • Interogative sentence (pytające) – służy do zadawania pytań np:
  Where were you yesterday?
 • Imperative sentence (rozkazujące) – służy do wydawania rozkazów i poleceń np:
  Stay with me!
 • Exclamative sentence (wykrzyknikowe) – do wyrażania wykrzyknień np:
  What a day it is!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *