Język angielski jest językiem bardzo logicznym. Jeśli zdanie zaczyna się od czasu przeszłego, należy uważać czy używając następnie czasów przyszłych czy teraźniejszych mówimy o teraźniejszości lub przyszłości od dnia dzisiejszego. Jest to trochę skomplikowane, ale zaraz postaramy się temu zardzić.

Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Opwiadamy historyjkę o naszych wakacyjnych przygodach:

" Byłam u swojego ciotki na wakacjach. Przyjechała również moja kuzynka, który mieszka w Warszawie, a studiuje w Krakowie. Wrocław jest naprawdę wspaniły. Pierwszego dnia ciotka pokazała nam miasto. Było to trochę w pośpiechu, ponieważ powiedziała, że będzie musiała wyjechać, ale żebyśmy się nie martwiły ponieważ jutro wraca. itp. itd"

Oto pięć zdań, które są zmorą dla Anglika, a które każdy Polak bez problemu zrozumie.

Jeśli ta historyjka jest z przed 15 lat to czy kuzynka dalej studiuje czy nie? Czy Wrocław jest dalej wspaniały? Że będzie musiała w przyszłości od dzisiaj? Jutro wraca czy też następnego dnia po tym jak to powiedziała?

Jak będzie wyglądać tłumaczenie tego fragmentu:

I was at my aunt’s during my summer holidays. My cousin came there too, the one that lives (lived – jeśli już nie mieszka) in Warsaw and studies (studied – jeśli teraz nie studiuje) in Crocow. Wrocław is (was – jeśli już nie jest) really wonderful. On the first day our aunt showed us around the city. She was a bit in a hurry, because she said that she would have to live (will have to live- jest od dzisiaj), but she told us not to worry, because she was coming back the next day (tomorrow jest w przyszłości od dzisiaj).

Zobacz również Reported Speech.

Tak długo jak zdanie nadrzędne jest w czasie teraźniejszym, czasownik zdania podrzędnego może myć w dowolnym czasie i właściwie odda on znaczenie zdania. Kiedy zdanie nadrzędne jest w czasie przeszłym, czasownik w zdaniu podrzędnym musi być również w czasie przeszłym. Wyjątkiem do tej reguły jest to co jest uważane za powszechną prawdą lub co wiemny, że jest prawdziwe na dzień dzisiejszy.

W poniższych tabelach, proszę zwrócić uwagę na czas czasownika w zdaniu nadrzędnym, który podany jest z lewej strony tabeli i porównać go z czasem czasownika w zdaniu podrzędnym przykładów.

Czas w zdaniu niezależnymCel zdania zależnego / czas w zdaniu zależnymPrzykłady

Teraźniejszy

Prosty

Używać czasu terażniejszego do przedstawiania akcji odbywających się w tym samym czasie.

I‚m in a library, because I love reading books.

[Jestem w biblotece, ponieważ lubię czytać]

Używać czasu przeszłego do akcji przeszłych.

I know that you made the right decision.

[Wiem, że podjąłeś słuszną decyzję]

Używać czasu Present Perfect według jego zasad

We believe that we have done the right thing.

[Wierzymy, że zrobiliśmy (rezultat w teraźniejszości, doświadczenie) rzecz właściwą]

Używać czasu przyszłego do przedstawiania akcji przyszłych.

The doctor says that he will consult his collegue.

[Lekarz mówi, że skontaktuje się ze swoim kolegą]

Czas w zdaniu niezależnymCel zdania zależnego / czas w zdaniu zależnymPrzykłady

Przeszły

Prosty

Aby pokazać akcję równą w czasie – używać czasu Simple Past

I went to the cinema because I wanted to see a movie.

[Poszedłem do kina, ponieważ chciałem zobaczyć film]

Aby pokazać wcześniejszą akcję – używać Past Perfect.

He remembered that she had written this article.

[Pamiętał, że to ona napisała ten list – napisał przed tym jak pamiętał]

Aby wyrazić prawdę ogólną – używać czasu Present Simple.

Kopernik believed that the universe is infinite.

[Kopernik wierzył, że kosmos jest nieskończony – ogólna prawda]

Aby wyrazić przyszłość – używać "would"

lub "was/were going to"

I knew that I would go there.

[Wiedziałem, że tam pójdę]

Czas w zdaniu niezależnymCel zdania zależnego / czas w zdaniu zależnymPrzykłady

Present
Perfect

or

Past
Perfect

Używać czasu przeszłego w każdym celu .

He has grown a lot since he was five.

[Urósł sporo od kiedy miał pięć lat – skutek w terażniejszości]

The criminals had run away before the police arrived.

[Przestępcy uciekli zanim przyjechała policja]

Czas w zdaniu niezależnymCel zdania zależnego / czas w zdaniu zależnymPrzykłady

Future

Aby pokazać akcję, która toczy się w tym samym czasie – używać czasu teraźniejszego

I will be here if they are here.

[Będę tutaj, jeśli ty tu będziesz]

Używać czasu przeszłego dla akcji przeszłych

You will surely pass this exam if you studied hard.

[Zdasz ten egzamin jeśli się uczyłeś]

Używać Present Perfect zgodnie z jego zasadami.

The company will be shut down next year if revenues haven’t risen .

[Firma zostanie zamknięta, jeśli diochody się nie podniosą (skutek w teraźniejszości)]

Czas w zdaniu niezależnymCel zdania zależnego / czas w zdaniu zależnymPrzykłady

Future

Perfect

W każdym celu , używać albo Present Perfect albo Present Simple

Most teachers will have developed a serious condition by the time their students learned the material.

[Większość nayczycieli nabawią się choroby do czasu kiedy ich uczniowie nauczaś się materiału]

Most teachers will have developed a serious condition by the time their students have learned the material.

[Większość nayczycieli nabawią się choroby do czasu kiedy ich uczniowie nauczaś się materiału]

Sekwencja czasów z bezokolicznikami i imiesłowami

Podobnie jak czasowniki, bezokoliczniki i imiesłowy mogą przekazać czas akcji.

Infinitives
Czas bezokolicznikaRola bezokolicznikaPrzykłady

Present

Infinitive

Pokazać późniejszy lub taki sam czas akcji jak czasownika głównego

She is eager to try on this dress. [eager – w tej chwili, try on – później]

[Nie może się doczekać aby przymierzyć tą sukienkę]

Perfect InfinitiveAby pokazać akcję wcześniejszą od akcji czasownika głównego

The teacher would like to have seen some improvement this year.

["Would like" – teraz ; "to have seen" – w przeszłości.]

[Nauczyciel chciałby zobaczyć (w przeszłości) jakieś postępy w tym roku]

They consider the students to have been prepared rather well.

[Consider – teraz, to have been prepared – w przeszłości.]

[Uważają, że studenci zostali raczej dobrze przygotowani]

Participles
Czas imiesłowuRolaPrzykłady

Present Prticiple

Pokazać czas akcji taki sam jak czasownika

Working on the project, we finally began to understand certain problems.

[Working – w tym samym czasie co " began", w przeszłości.]

[Pracując nad projektem, zaczeliśmy rozumieć pewne problemy]

Past
Participle

or

Present
Perfect
Participle

Pokazać czas akcji wcześniejszej niż czasownika głównego

Prepared by the teacher, students are ready to take the exam.

[Prepared – akcja wcześniejsza niż "are".]

[Przygotowani przez nauczyciela, studenci są gotowi do przystąpienia do egzaminu]

Having seen this game live, we decided to watch a different TV program.

[Having seen – wcześniej niż "decided". ]

Widziawszy ten mecz na żywo, zdecydowaliśmy się na oglądanie innego programu telewizyjnego]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *