For

FOR + określony okres czasu

Słowo "for" oznacza polskie "od" lub "przez" . W języku angielskim używa się go do wyrażenia pewnego okresu czasu takiego jak:

 • for five days (przez pięć dni)
 • for a week (przez tydzień)
 • for two hours (przez dwie godziny)
 • for centuries (przez wieki)
 • for a minute (przez minutę)
 • for a long time (przez długi okres czasu – od dawna)

Wszystkie te określania mówią o jakimś przedziale czasowym. Słowo for w znaczeniu "przez" "od" używa się właściwie we wszystkich czasach. "For" pokazuje początek okresu i jego koniec.

Przykłady:

 • They cram for three hours every day. (Kują [przez] trzy godzinny dziennie)
 • They are studying for three hours today. (Uczą się dzisiaj przez trzy godziny)
 • He has known her for a long time. (Zna ją od dawna [przez długi okres czasu])
 • She has been living in Warsaw for two months. (Mieszka w Warszawie [od] przez dwa miesiące)
 • I lived in NY for four years. (Mieszkałem w Nowym Jorku przez 4 lata)
 • Will he stay here for ever? (Czy on tu na zawsze zostanie?)

Since

SINCE + konkretny punkt w czasie

Angielskie słowo "since" oznacza polskie "od". Wyraża ono konretny punkt w czasie, jakąś konkretną datę np:

 • since 5 o’clock (od piątej)
 • since I was born (od kiedy się urodziłem – od moment urodzenia)
 • since Friday (od piątku)

Słowo to pokazuje konkretny moment w czasie. oznacza ono od "tego momentu" aż do teraz. Używane jest zazwyuczaj w czasach perfect np: w czasie present perfect, present perfect continuous, past perfect, lub past simple, future perfect, future perfect continuous.

Przykłady:

 • He has been waiting since 9 o’clock. (On czeka od 9)
 • He has been studing since he failed two exams. (Uczy się od kiedy oblał dwa egzaminy).
 • She had worked for this company since my childhood. (Ona pracuje dla tej firmy od kiedy byłem dzieckiem)

Uwaga:

Słowo "since" ma także inne znaczenie, a mianowicie "ponieważ". Nie jest ono wówczas przyimkiem (preposition) a przysłówkiem (adverb) np.: She is here since she likes you. (Jest tutaj, poniważ cię lubi).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *